;

архів повідомлень 2013 - 2014р.

 

Важная информация

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

Код ЕДРПОУ 00191744

Надалі- «Товариство»

Повідомляє, що у зв′язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), зокрема: заборона органів державної влади,акти тероризму на території міста Красногорівка Донецької області  ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»: місцезнаходження: 85630,Україна, Донецька область,м.Красногорівка, вул..Ахтирського,буд.4., щодо зобов′язання, виконання якого встановлено до 30 квітня 2015 року, щодо виконання вимог законодавства відносно підготовки,проведення річних зборів акціонерів Товариства за підсумками діяльності у 2014 році, яке унеможливило його виконання в зазначений термін.

Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

Дата настання: з 23 березня 2014 року;

Дата закінчення: тривають, дату встановити неможливо.

Підстава: Сертифікат № 3911 Донецької Торгово-Промислової Палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 06 квітня 2015 року №529/12.12-03.

Після закінчення дії обставин непереборної сили ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод»  виконає вимоги законодавства відносно підготовки,проведення річних зборів акціонерів Товариства за підсумками діяльності у 2014 році.

 

Генеральний директор                                                                            Р.А.Джоджуа

 

 

Інформація про підсумки голосування з питань порядку денного

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Красногорівський вогнетривкий завод»

 

Дата проведення зборів: 16 квітня 2014 року.

Місце проведення загальних зборів: Донецька область, м. Красногорівка, вул. Ахтирського,4

 

Розгляд питання № 1 Порядку денного: “Про обрання лічильної комісії Зборів.”

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравець О.М.

Члени:

Федорова Н.В.

Тимков О.В.»

2. Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.»

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №2 Порядку денного: “Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками”

Проект рішення:

«1.Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.

2. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №3 Порядку денного: “Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.”

 

Проект рішення:

 

«1.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №4 Порядку денного: “Про затвердження річного звіту Товариства”.

 

Проект рішення: «Затвердити річний Звіт Товариства та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України».

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №5 Порядку денного: “Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році”.

Проект рішення:«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році:У зв’язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності та дисконтуванням довгострокової дебіторської заборгованості, прибуток у сумі 14 981 667,43 грн., залишений у розпорядженні Товариства за станом на 01.01.2014 року, направити на поповнення власних обігових коштів з використанням на розвиток виробництва».

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №6 Порядку денного:«Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

 1. «Голову та членів Наглядової ради Товариства не відкликати.»

 

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №7 Порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

«1. Новий склад Наглядової ради Товариства не обирати.

2.Подовжити термін повноважень діючого складу Наглядової ради, а саме:

 • Немсадзе Гурама Гівійовича

 • Саковича Євгена Анатолійовича

 • Фоменко Юрія Вікторовича

на строк, визначений Статутом Товариства - 3 (три) роки, до 16.04.2017 року.

 

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №8 Порядку денного:«Про затвердження умов договору, в тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:«Укласти з членами Наглядової ради додаткові угоди до діючих договорів щодо подовження їх дії на строк, визначений Статутом Товариства без зміни інших суттєвих умов цих договорів.»

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №9 Порядку денного: «Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення: «Уповноважити на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради голову виконавчого органу Товариства- Генерального директора Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича».

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №10 Порядку денного:«Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

Проект рішення:На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень), що не перевищує 58,51 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 58,51 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- позики, кредиту, поруки, застави рухомого або нерухомого майна на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 58,51 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

 

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

99,48211

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте більш як 50 (п′ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «КРВЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».Розгляд питання №11 Порядку денного:«Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення»

Проект рішення:«Уповноважити Генерального директора Товариства протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.»

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Розгляд питання №12 Порядку денного:«Про схвалення правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».»

Проект рішення:«Схвалити правочини, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний банк», а саме:

1. до Договору поруки № 189-П від 01 березня 2011 року:

- Додаткова угода № 7 від 24 квітня 2013 року;

- Додаткова угода № 8 від 27 червня 2013 року;

- Додаткова угода № 9 від 27 серпня 2013 року;

- Додаткова угода № 10 від 18 грудня 2013 року,

2. до Договору поруки № 701-П від 18 травня 2012 року:

- Додаткова угода № 2 від 24 квітня 2013 року;

- Додаткова угода № 3 від 27 червня 2013 року;

- Додаткова угода № 4 від 27 серпня 2013 року;

- Додаткова угода № 5 від 18 грудня 2013 року,

3. до Договору застави рухомого майна № 676-ЗРМ від 18 травня 2012 року:

- Додаткова угода № 2 від 11 жовтня 2013 року;

- Додаткова угода № 3 від 18 грудня 2013 року,

4. до Договору застави товарів в обороті № 696-ЗТО від 18 травня 2012 року:

- Додаткова угода № 2 від 11 жовтня 2013 року;

- Додаткова угода № 3 від 18 грудня 2013 року,

5. до Договору застави товарів в обороті № 194-ТО від 01 березня 2011 року:

- Додаткова угода № 5 від 11 жовтня 2013 року;

- Додаткова угода № 6 від 18 грудня 2013 року,

6. до Іпотечного договору № 605-І від 13 березня 2012 року:

- Договір про внесення змін № 1 від 11 жовтня 2013 року,

7. до Іпотечного договору № 739-Іп від 29 травня 2012 року:

- Договір про внесення змін № 2 від 11 жовтня 2013 року.

 

Підсумки голосування:

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

ЗА

13 131 639

100,00000

ПРОТИ

0

0

УТРИМАВСЯ

0

0

Не брали участь у голосуванні (у т.ч. визнані недійсними)

0

0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ», згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 

 

Генеральний директор Р.А.Джоджуа

=====================================================================================

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Красногорівський вогнетривкий завод”

код за ЄДРПОУ 00191744

(надалі "Товариство")

 

повідомляє, що річні Загальні збори Товариства

відбудуться 16 квітня 2014 р. об 11 год. 00 хв.

Місцезнаходження Товариства: 85630, Донецька область, Мар’їнський район,

м.Красногорівка, вул.Ахтирського, 4

Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства,

у приміщенні заводоуправління, 2 поверх, зала засідань.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.

 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.

 4. Про затвердження річного звіту Товариства.

 5. Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

 6. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 7. Про обрання Наглядової ради Товариства.

 8. Про затвердження умов договору, в тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.

 9. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

 11. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

 12. Про схвалення правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів додатково довіреність, оформлену належним чином.

 

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних Зборів

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних Зборів.

 

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,

складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів,

тобто на 24.00 год. 10 квітня 2014 року.

 

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства

мають можливість ознайомитись з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам

цього повідомлення до 15 квітня 2014 року (включно)

з понеділка по п'ятницю, з 10.00год. до15.00 год.

(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00год.)

за місцезнаходженням Товариства:

Мар’їнський район, м.Красногорівка, вул.Ахтирського, 4

у приміщенні заводоуправління, 2 поверх, у кабінеті помічника

генерального директора з корпоративного управління та зв’язків з громадськістю,

а в день проведення Зборів у місці проведення Зборів.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - помічник генерального директора з корпоративного управління та зв’язків з громадськістю Шкуріна О.В.

Довідки за телефоном: (06278) 24-3-17.

 

Наглядова рада ПАТ “КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД”

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ “КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД”,

(тис.грн.)

 

Найменування показника

Звітний період (2013 р.)

Попередній період

(2012 р.)*

Усього активів

206068

230668

Основні засоби (залишкова вартість)

74493

76349

Довгострокові фінансові інвестиції

1

1

Запаси

76753

101759

Сумарна дебіторська заборгованість

44092

44745

Грошові кошти та їх еквіваленти

2043

381

Нерозподілений прибуток

14982

41094

Власний капітал

38331

64479

Статутний капітал

9900

9900

Довгострокові зобов'язання

91004

90717

Поточні зобов'язання

74689

73265

Чистий прибуток (збиток)

(26112)

(16697)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13200000

13200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

820

869

 

* Примітка: У зв’язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних

Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності, вхідне залишкове сальдо було перераховане.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

 

Генеральний директор Джоджуа Р.А.

 

 

Інформація про підсумки голосування з питань порядку денного

річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Красногорівський вогнетривкий завод»

Дата проведення зборів: 18 квітня 2013 року.

Місце проведення загальних зборів: Донецька область, м. Красногорівка, вул. Ахтирського,4

Розгляд питання № 1 Порядку денного: “Про обрання лічильної комісії Зборів.”

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Бойко А.В.

Члени:

Федорова Н.В.

Тимков О.В.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 151

99,99968

ПРОТИ

0

0,00000

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

42

0,00032

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 2 Порядку денного: “Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками”.

Проект рішення: «1.Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.

2. Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 144

99,99963

ПРОТИ

21

0,00016

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

28

0,00021

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 3 Порядку денного: “Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.”

Проект рішення: «1.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 723

99,99642

ПРОТИ

21

0,00016

УТРИМАЛОСЬ

0

0,000000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

449

0,00342

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 4 Порядку денного: « Про затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення: «Затвердити річний Звіт Товариства та оприлюднити його відповідно до вимог діючого законодавства України».

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 179

99,99989

ПРОТИ

0

0,00000

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

14

0,00011

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 5 Порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2012 році».

Проект рішення«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2012 році:

У зв’язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності та дисконтуванням довгострокової дебіторської заборгованості, з метою наповнення власних обігових коштів, прибуток у сумі 12 257 048 грн., залишений у розпорядженні Товариства за станом на 01.01.2013 року, не розподіляти.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 131 695

99,99621

ПРОТИ

49

0,00037

УТРИМАЛОСЬ

421

0,00321

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

28

0,00021

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 6 Порядку денного: «Про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення«Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КРВЗ».»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 165

99,99979

ПРОТИ

0

0,000000

УТРИМАЛОСЬ

0

0,000000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

28

0,00021

 

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 7 Порядку денного: «Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Проект рішення: « Доручити Голові Загальних зборів Шкуріній Олені Віталіївні підписати Статут Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 165

99,99979

ПРОТИ

0

0,00000

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

28

0,00021

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 8 Порядку денного: «Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов′язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції».

Проект рішення: «Доручити Генеральному директору Товариства Джоджуа Р.А. або іншій особі, діючий на підставі довіреності, виданої Товариством, здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 144

99,99963

ПРОТИ

21

0,00016

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

28

0,00021

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 9 Порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

Проект рішення: « На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень), що не перевищує 56,38% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 56,38 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- позики, кредиту, поруки, застави рухомого або нерухомого майна на суму 130 000 000,00 гривень (сто тридцять мільйонів гривень) що не перевищує 56,38 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 130

99,48583

ПРОТИ

21

0,00016

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

42

0,00032

 

Рішення прийняте більш як 50 (п′ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Розгляд питання № 10 Порядку денного: «Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

Проект рішення:

«Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 116

99,99941

ПРОТИ

21

0,00016

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

56

0,00043

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Розгляд питання № 11 Порядку денного: «Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».»

Проект рішення:

«Схвалити правочини, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк», а саме:

-договір поруки №701-П від 18.05.2012 року.

-договір застави товарів в обороті № 696-ЗТО від 18.05.2012 року.

-договір застави рухомого майна № 676 ЗМР від 18.05.2012 року.

- договір застави майнових прав № 705-ЗМП від 18.05.2012 року.

- Іпотечний договір № 739-Іп (без видачі заставної) від 29.05.2012 року.»

Підсумки голосування:

 

Рішення

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів,%

ЗА

13 132 144

99,99963

ПРОТИ

21

0,00016

УТРИМАЛОСЬ

0

0,00000

НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ

28

0,00021

 

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах ПАТ «КРВЗ».

Генеральний директор Р.А.Джоджуа

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“Красногорівський вогнетривкий завод”

код за ЄДРПОУ  00191744

(надалі - "Товариство")

повідомляє, що річні Загальні збори Товариства

відбудуться 18 квітня  2013 р. об 11  год. 00 хв.

Місцезнаходження Товариства: 85630, Донецька область, Мар’їнський район,

м.Красногорівка, вул.Ахтирського, 4

Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства,

у приміщенні заводоуправління,  2 поверх, зала засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 4. Про затвердження річного звіту Товариства.
 5. Про розподіл  прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2012році.
 6. Про затвердження нової редакції  Статуту Товариства.
 7. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 8. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

 

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

з 10.00 год.  до 10.45 год.  за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,

складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів,

тобто на 24.00 год. 12 квітня 2013 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства

мають можливість ознайомитись з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам

цього повідомлення до 17 квітня  2013 року (включно)

з понеділка по п'ятницю, з 10.00год. до15.00 год.

(обідня перерва  з 12.00 год. до 13.00год.)

за місцезнаходженням Товариства:

Мар’їнський район, м.Красногорівка, вул.Ахтирського, 4

у приміщенні заводоуправління, 2 поверх, у  кабінеті помічника

генерального директора з корпоративного управління та зв’язків з громадськістю,

а в день проведення Зборів - у місці проведення Зборів.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - помічник генерального директора з корпоративного управління та зв’язків з громадськістю Шкуріна О.В.

Довідки за телефоном: (06278) 24-3-17.

 

 

Наглядова рада ПАТ “КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД”

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ “КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД”,

(тис.грн.)

Найменування показника

Звітний період (2012 р.)

Попередній період

(2011 р.)*

Усього активів

230576

242785

Основні засоби (залишкова вартість)

76349

85872

Довгострокові фінансові інвестиції

1

-

Запаси

101667

109864

Сумарна дебіторська заборгованість

44745

42145

Грошові кошти та їх еквіваленти

381

913

Нерозподілений прибуток

12257

28954

Власний капітал

38132

54864

Статутний капітал

9900

9900

Довгострокові зобов'язання

116999

130946

Поточні зобов'язання

73238

55383

Чистий прибуток (збиток)

(16697)

(614)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13200000

13200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

863

917

* Примітка: У зв’язку із трансформацією бухгалтерських рахунків із Національних

Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку у Міжнародні Стандарти                       Фінансової Звітності, вхідне залишкове сальдо було перераховане.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Джоджуа Р.А.

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

КОД ЗА ЄДРПОУ 00191744

(надалі «Товариство»)

Повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01 квітня 2013 року, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2013 року,  змінено шляхом внесення додаткових питань.

У зв'язку з цим в оголошення, опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР- газеті «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» № 48 (1552) від 12.03.2013 року (стор.38) вносяться нищевикладені зміни.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у зазначеному повідомленні, доповнюється  наступними питаннями:

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття рішення.

10. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття рішення.

11. Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».

 

Телефон для довідок: (06278)24-3-17

 

Генеральний директор                                                     Р.А.Джоджуа