;

 

Електронний підпис: тут


Електронний підпис: тут


Електронний підпис: тут


Електронний підпис: тут


Електронний підпис: тут


Електронний підпис: тут


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Красногорівський вогнетривкий завод" (код ЄДРПОУ 00191744, місцезнаходження: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул.Ахтирського,буд.4)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Збори).

Збори відбудуться 30 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:

 

85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул.Ахтирського,буд.4, у приміщенні зали засідань

 


Завантажити повний документ з цією інформаціею Ви можете тут. Перевірити підпис Ви можете тут.

 

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

Завантажити файл з цією інформаціею Ви можете тут. Перевірити підпис Ви можете тут.Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

Титульний аркуш

 

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 


Завантажити файл з цією інформаціею Ви можете тут. Перевірити підпис Ви можете тут.

Завантажити файл з цією інформаціею в форматі XML Ви можете тут. Перевірити підпис Ви можете тут.

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" станом на 22.04.2020 року -дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах.

Загальна кількість акцій- простих іменних акцій - 13 200 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13 092 560 шт.

 

Завантажити файл з цією інформаціею Ви можете тут. Перевірити підпис Ви можете тут.

Завантажити файл з цією інформаціею в форматі XML Ви можете тут. Перевірити підпис Ви можете тут.

 

 

 

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191744

4. Місцезнаходження: 85630, УКРАЇНА, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м.Красногорiвка, Ахтирського, 4

5. Міжміський код, телефон та факс: 0627824301, 0627824314

6. Адреса електронної пошти: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, б/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ogneupor.com

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата) 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

 

ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ 2012-2019 РОКІВ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ТА ЗАВАНТАЖИТИ В РОЗДІЛІ "ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ" ТА В АРХІВАХ ПОВІДОМЛЕНЬ