;

Важлива інформація

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

КОД ЄДРПОУ 00191744

Надалі- «Товариство»

Повідомляє, що у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), зокрема: заборона органів державної влади, акти тероризму на території м. Красногорівка  Донецької області,  ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД», місцезнаходження: 85630, Україна, Донецька область, м. Красногорівка, вул. Ахтирського,4  щодо зобов’язання, а саме: підготовки та  проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , підготовки  та розміщення регулярної річної інформації (звіту) емітента цінних паперів за 2016 рік у  термін до 30 квітня 2017 року.

Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

Дата настання: з 28 лютого 2017 року;

Дата закінчення: тривають станом на 26 травня 2017 року.

Підстава: Сертифікат № 7570 Донецької  Торгово-Промислової  Палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 26 травня 2017 року № 406/12.1.-17 (копія додається).

Після закінчення дії обставин непереборної сили ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» виконає вимоги законодавства відносно підготовки, проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, підготовки  та розміщення регулярної річної інформації (звіту) емітента цінних паперів за 2016 рік.

 

 

Генеральний директор                                                            О.М. Ревенко

 

 

 

ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ 20013-2016 РОКІВ ДИВІТЬСЯ В РОЗДІЛІ "ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ" В АРХІВАХ ПОВІДОМЛЕНЬ