;

Сообщение от 29.03.21

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «КРВЗ»

станом на 29.03.2021 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій простих іменних акцій – 13200000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій – 13092560 шт.